Το Κέντρο ΕΡΓΟ ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗ δημιουργήθηκε το 2010 στη Γλυφάδα με ένα και μοναδικό στόχο:

Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε κάθε παιδί να καταφέρει να αναπτύξει εκείνες τις τεχνικές και ικανότητες, που θα μπορούσαν να του προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες, στην μετέπειτα πορεία του.

Η έγκαιρη αξιολόγηση οδηγεί στην έγκαιρη παρέμβαση. Έρευνες έχουν δείξει, ότι βοηθούν στην ομαλή ψυχολογική και κοινωνική εξέλιξη του παιδιού καθώς βελτιώνεται η αυτοεκτίμηση και η σχολική του επίδοση.

  Η επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου, κυρία Παναγιωτοπούλου Μαρία, έχει πτυχίο Ψυχολογίας, από το “Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών”, μ΄ εξειδικευμένες σπουδές στην διαδικασία Διάγνωσης & Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών.
  Η εκπαίδευση της στη χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων (όπως WISC III, ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ κ.α.), στις προβολικές δοκιμασίες T.A.T. και RORSCHACH καθώς και η μετεκπαιίδευση στην “Πρώιμη Παρέμβαση σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές”, σε συνδυασμό με την μακρά  εμπειρία στο χώρο της ειδικής αγωγής, συμβουλευτικής γονέων και ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, διασφαλίζουν την έγκυρη κι επιστημονική παρέμβαση.

Στο ΕΡΓΟ ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗ η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή, ψυχολόγο-ειδικό παιδαγωγό, η οποία ολοκληρώνεται με τους “εξωτερικούς” συνεργάτες παιδίατρο-Αναπτυξιολόγο, Παιδοψυχίατρο & Οπτομέτρη.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το κέντρο, συνοπτικά, είναι οι ακόλουθες:

> Αξιολογήσεις Σχολικής Ετοιμότητας με σταθμισμένα εργαλεία. (ΑΘΗΝΑ test, WISC III, A test)

> Αξιολογήσεις Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας

> Λογοθεραπεία

> Εργοθεραπεία-Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (SI)

> Ειδική διαπαιδαγώγηση- ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα μαθησιακών δυσκολιών

> Εκπαίδευση στο Πρωτόκολλο Willbarger

> Σχολική ετοιμότητα

> Ομαδικές Συνεδρίες

> Συνθεραπείες

> Ψυχοθεραπείες

> Προβολικές δοκιμασίες TAT, ROSCHACH, ΣΠΙΤΙ-ΔΕΝΔΡΟ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ

> Συνεδρίες μέσω skype