ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Είμαι εργοθεραπεύτρια με πολύχρονη κλινική εμπειρία στο παιδιατρικό τομέα. Παράλληλα, έχω εργασθεί για την Επιστημονική Εταιρεία Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθεραπείας Ελλάδας και έχω αποκτήσει την επάρκεια εκπαιδευτή θεραπευτικής ιππασίας. Επίσης έχω εργασθεί για 5 έτη σε πλαίσια προσχολικής εκπαίδευσης ως παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. Έχω εκπαιδευτεί στην αισθητηριακή ολοκλήρωση από την Ελληνική Εταιρεία για την Αισθητηριακή Ολοκλήρωση σε συνεργασία με το University of Southern California και έχω εκπαιδευτεί στο Σύστημα M.O.R.E. – Στόμα: Επίδραση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και Στάση του Σώματος. Παράλληλα, έχω εκπαιδευτεί στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ), στο αξιολογητικό εργαλείο ΕΔΑΛΦΑ, στο Social Skills Intervention Program, όπως επίσης και στα συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας PECS και Makaton. Επιπρόσθετα, έχω εκπαιδευτεί στο πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης γονέων CYGNET.