Τι ειναι το ψυχοπαιδαγωγικο προγραμμα παρεμβασης;

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση αποτελεί ένα πρόγραμμα με εξατομικευμένους στόχους, προσαρμοσμένους στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση εστιάζει σε δύο βασικούς παράγοντες, στη βελτίωση των δεξιοτήτων που αφορούν την κοινωνική του συμπεριφορά, την επικοινωνία και προσαρμογή και στην ανάπτυξη των συναισθημάτων του.

Κατόπιν της ψυχοπαιδαγωγικής αξιολόγησης, δομείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης από τη διεπιστημονική ομάδα του γραφείου μας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί.

Πως βοηθάει η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση το παιδί;

Το πρόγραμμα ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης βοηθάει το παιδί:

  • Στη συναναστροφή και τις διαπροσωπικές σχέσεις, τηρώντας τις κοινωνικές νόρμες
  • Στην βελτίωση της αυτοεικόνας
  • Στην αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων του
  • Στην ανάπτυξη ενσυναίσθησης