Τι ειναι πρωιμη παρεμβαση;

Η πρώιμη παρέμβαση είναι μία θεραπευτική προσέγγιση η οποία απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής ή νηπιακής ηλικίας με αναπτυξιακή καθυστέρηση.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν διάφορες ειδικότητες, όπως εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί και λογοθεραπευτές.

Τα προγράμματα παρέμβασης σε παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας που παρουσιάζουν καθυστέρηση και προβλήματα στην ανάπτυξη τους είναι αναγκαία και η διάγνωση πραγματοποιείται από παιδίατρο-αναπτυξιολόγο, παιδονευρολόγο ή παιδοψυχίατρο.

Όσο πιο γρήγορα διαγνώσουμε σε ένα παιδί προβλήματα αναπτυξιακής καθυστέρησης, τόσο πιο εύκολα και αποτελεσματικά μπορούμε να το βοηθήσουμε. Ως αποτέλεσμα, ένα παιδί που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης έχει καλύτερη πρόβλεψη εξέλιξης από ένα παιδί που ξεκίνησε πρόγραμμα παρέμβασης σε επόμενη ηλικιακή φάση.

Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των παιδιών στο αυτιστικό φάσμα, των παιδιών με νοητική στέρηση και συναφείς δυσκολίες.

Στο Έργο Λόγος Έκφραση η πρώιμη παρέμβαση περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
 • Αξιολόγηση του παιδιού από την διεπιστημονική ομάδα
 • Θέσπιση στόχων και εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Επισκέψεις συμβούλου στο χώρο του παιδιού και στον παιδικό σταθμό
 • Επαναξιολόγηση μετά το πέρας ορισμένου χρονικού διαστήματος

 

Οι τομείς που στοχεύει η πρώιμη παρέμβαση είναι οι εξής:
 • Επικοινωνία
 • Συμπεριφορά
 • Γνωστικός τομέας
 • Αισθητηριακή ολοκλήρωση
 • Αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση
 • Κοινωνικοποίηση
 • Προετοιμασία ένταξης στο σχολικό πλαίσιο

 

Κρίνεται απαραίτητη η πλήρης συνεργασία των γονέων και η συνεργασία με όλα τα σημαντικά πρόσωπα της καθημερινότητας του παιδιού.