Τι ειναι η ειδικη αγωγη;

Ο τρόπος μάθησης είναι διαφορετικός για κάθε παιδί. Η ειδική διαπαιδαγώγηση είναι ο εξατομικευμένος τρόπος μάθησης για παιδιά που παρουσιάζουν διάφορες δυσκολίες.

Ενδείξεις ότι το παιδί μου χρειάζεται την αξιολόγηση από έναν ψυχολόγο-ειδικό παιδαγωγό.

 • Αργός ρυθμός ανάγνωσης
 • «Παραλείπει» γράμματα ή και λέξεις
 • «Αντιστρέφει» γράμματα ή και λέξεις
 • «Μαντεύει λέξεις»
 • Έχει φτωχό περιεχόμενο
 • Έχει φτωχή δομή και οργάνωση κειμένου
 • Δυσκολεύεται στην εφαρμογή των κανόνων ορθής γραφής και ορθογραφίας
 • «Παραλείπει» ή και «αντιστρέφει» γράμματα
 • Φτωχή αντίληψη χρόνου
 • Δυσκολία οργάνωσης χρόνου
 • Δυσκολία στις ημερομηνίες και τις ώρες
 • Δυσκολία στην εκτέλεση οδηγιών
 • Δυσκολία ανάκλησης ημερών, μηνών
 • Δυσκολίες στην προπαίδεια

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στους μικρούς μαθητές της πρώτης δημοτικού.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση περιλαμβάνει μια ολιστική προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη της τις εκπαιδευτικές, σωματικές, ψυχολογικές και ιατρικές ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά.