Το Έργο Λόγος Έκφραση παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και ψυχοθεραπεία σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, τόσο σε παιδιά, έφηβους, όσο και σε ενήλικες καθώς και θεραπεία ζεύγους, για προβλήματα που αφορούν:
  • Συναισθηματικές Διαταραχές (κατάθλιψη, άγχος, φοβίες, κρίσεις πανικού)
  • Ψυχοσωματικά Προβλήματα
  • Διαταραχές Ύπνου
  • Σεξουαλικές Διαταραχές
  • Χρόνιες Ασθένειες (καρκίνος, σακχαρώδης διαβήτης, σκλήρυνση κατά πλάκας κ.α.)
  • Προβλήματα Σχέσεων
  • Πένθος – Απώλεια
  • Προβλήματα Βίας (συναισθηματική κακοποίηση, σωματική κακοποίηση)
  • Διατροφικές διαταραχές

Θεραπειες

Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε δυαδικό επίπεδο.

Δίνεται μεγάλη σημασία στη θεραπευτική σχέση που χρειάζεται να αναπτυχθεί ανάμεσα στον θεραπευτή και στον παιδί.

Όσον αφορά την ψυχοθεραπεία, έχει διαπιστωθεί ότι στα αρχικά στάδια κάποιων θεραπειών, μερικοί άνθρωποι ανταποκρίνονται καλύτερα μέσα σε μια ατομική συνεδρία.

Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και μέσα σε ομάδα παιδιών που παρουσιάζουν παρόμοιες δυσκολίες και έχουν ανάγκες που μπορούν να αλληλοσυμπληρωθούν.

Όσον αφορά την ψυχοθεραπεία, έχει αποδειχτεί ότι η δυναμική της ομάδας μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους με παρόμοιες δυσκολίες, αφού οι ίδιοι διαπιστώνουν αρχικά ότι δεν είναι «μόνοι» και μπορούν να ακούσουν και να ακουστούν από άλλους ανθρώπους.

Έχει διαπιστωθεί ότι όταν δύο ειδικότητες (λογοθεραπευτής, εργθεραπευτής) έχουν παρόμοιους στόχους, τότε η συνυπαρξή τους στην ίδια συνεδρία και έχοντας κοινό προγραμματισμό, οδηγεί σε μια ολιστική αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού.

Είθισται η ενίσχυση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και της πράξης από τον εργοθεραπευτή να ανοίγει «δρόμο» για την λογοθεραπευτική παρέμβαση.